Kom: 505 829 950 Tel: 22 498 74 47

Warszawa - Opacz ul. Ryżowa 65

info@ajj.pl

Membrany PEHD

PEHD – to polietylen o dużej gęstości. Otrzymywany jest przez polimeryzację niskociśnieniową.


Jest twardszy w porównaniu z PELD, ma większą wytrzymałość i wyższą temperaturę topnienia.  Posiada wyższą barierowość w stosunku do gazów i wyższą odporność chemiczną.  Oryginalna geomembrana PEHD stanowi syntetyczną barierę pełniącą ochronę hydroizolacyjną i gazoszczelną gruntów.


Geomembrany PEHD są obecnie najczęściej stosowanym materiałem izolacyjnym.

Budowa składowisk odpadów jest wyjątkowo odpowiedzialnym i wymagającym zadaniem.

Zarówno projektowanie jak i wykonanie tego typu obiektów inżynierskich o szczególnym ryzyku ze względu na zagrożenie skażenia środowiska naturalnego (wydostanie się substancji niebezpiecznych) wymaga użycia w sposób odpowiedzialny odpowiednich geosyntetyków o określonej jakości i parametrach. Ich produkcja winna być poddana najbardziej rygorystycznym reżimom jakościowym.


Geomembrany PEHD są obecnie najwłaściwszym materiałem do uszczelnienia składowiska,  ze względu na właściwości fizyczne i  obojętność na działanie powstających gazów i odcieków. 


1. Drenaż 2. Rury do odbioru gazu ze składowiska, 3. Geomembrana PEHD 4. Geowłóknina 5. Drenaż do odprowadzania wód opadowych, 6. Drenaż opaskowy 7. Warstwa humusu 8. Warstwa nasypowa  9. Geomembrana PEHD 10. Geowłóknina, 11. Warstwa filtracyjna, 12. Drenaż.


Sposoby łączenia:

Wykonywanie dobrej jakości szczelnego łączenia pasm geomembrany PEHD to ważny etap instalacji w przypadku wielu zastosowań.

Warunki niezbędne przy wykonywaniu spoin:

  • Temperatura otoczenia: od +5°C do +40° C;

  • Powierzchnie kontaktu winny być wyrównane na całej długości łączenia, z odpowiednim dla danej metody zakładem;

  • Powierzchnie bezpośrednio łączone muszą być czyste, odkurzone i suche;

  • Nie należy łączyć membrany podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych – silnego wiatru czy deszczu.

 zamowienie ajj

0,5mm, 1mm 1,5mm i 2mm
zamowienie ajj

5,3m


zamowienie ajj

 

Prawa autorskie AJJ ©2012

505 829 950

(22) 498 74 47 Warszawa

info@ajj.pl